Procediment d'inscripció

La inscripció consisteix en la previsió dels dies d'acolliment dels nens feta per les famílies a prop del director.
L’enregistrament s'ha d'efectuar abans de la inscripció. És necessari validar la inscripció amb un pagament per a acollir un nen en un acolliment de lleures.

Modalitat de la inscripció

La inscripció ha de ser efectuada a prop del director de l'acolliment de lleures triat (Cf. guia dels acolliments de lleures).

Per la inscripció al Mas Bresson, les famílies poden optar per efectuar-la sigui a prop de l'acolliment de lleures del Mas Bresson sigui en un dels 6 ajuntaments de barris. 

En qualsevol dels casos els pares han de proveir-se:

  • del carnet de vacunació del nen (vacunes al dia)
  • del número de seguretat social del pare responsable
  • del número de beneficiari CAF o MSA (o, presentar un justificatiu de domicili)
  • de l'atestació d'assegurança extraescolar i/o l'atestació responsabilitat civil

Per la seguretat dels nens, queda important assenyalar immediatament qualsevol canvi (situació familiar, adreça, telèfon…)
Els dossiers d'inscripció s'hauran d'actualitzar a cada començament d'any civil i escolar.

Modalitat de reservació

Després l'enregistrament del dossier complet, les famílies poden reservar i pagar a prop del director del centre escollit, els dies triats pel seu nen.
Atenció: Abans d'inscriure el seu nen en un acolliment de lleures, cal imperativament assegurar-se de la disponibilitat de les places. En cas contrari, el director de l'estructura proposarà una alternativa d'acolliment (altra estructura).
La reserva pot ser obligatòria o no segons els acolliments de lleures (informar-se a prop del director).
La reserva també pot ser obligatòria, segons la decisió del responsable de l'estructura, sobre certes jornades d'activitats (sortides…).
Es pot cancel·lar la reserva entre 7 dies i 48 hores abans la data d'acolliment segons les estructures.
Cada director podrà tenir un " quadern de les reserves"  amb el nom del nen, la data reservada, el nom del reservatari i la data de reservació (eventualment l'hora i les condicions de reservació), seguit si s'escau del compromís formal de la família (signatura).
Les normes de seguretat aplicables podran portar els directors de les estructures a refusar l'accés dels nens que no tinguin places reservades, si s'han assolit els indexos d'enquadrament.
Tarifes aplicables:
Cada any el Consell Municipal fixa una graella de preus mitjançant una deliberació. Preveu imports variables segons el quocient de les famílies.
Es podrà modificar el quocient familiar atribuït durant la inscripció mitjançant una simple constatació per l'organitzador de la seva reactualització per la Caixa de Subsidi Familiar, la qual cosa generarà una actualització de la tarificació aplicable.
S'aplicarà la tarifa de base a les famílies que no puguin justificar del seu quocient familiar (CAF o MSA).

Qualsevol jornada reservada serà facturada fins i tot en cas d'absència del nen (excepte justificatiu mèdic).

Modalitat de pagament: Important

S'han d'efectuar els pagaments abans l'inici de l'activitat. S'hauran de pagar al director de l'estructura pels acolliments gestionats per les associacions i als ajuntaments de barri pels acolliments gestionats directament per la Vila. Les ajudes dels diferents comitès d’empreses o les ajudes socials podran venir en deducció de l'import per pagar per part de les famílies, si un document de presa en càrrec està presentat. Seran objecte de facturació diferenciada.
En cas de desacord relatiu a la factura, un estudi del dossier serà possible sobre un període de tres mesos a partir de la sol·licitud escrita formulada per la família.
Les famílies que ho desitgin podran, després anàlisi del seu dossier, pagar en 3 venciments com a màxim.
Si no es compleix el pagament, el nen serà ratllat i no admès en els acolliments de lleures de la vila de Perpinyà.

Atencions mèdiques i Malalties:

En cas de tractament, haureu de proveir la recepta per tal que les atencions mèdiques necessàries puguin ser aportades al nen.
En cas de malaltia (ex: varicel·la, conjuntivitis …) haureu de proveir al responsable de l'acolliment de lleures un certificat mèdic de no contagiositat al moment del retorn del nen al centre.

Direcció de l'Acció Educativa i de la Infància

Adresse : 
10, carrer del castellet
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 66 30 71
Fax Number: 04 68 66 34 22

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 118m) :
2
3
6
7
16
18
Arrêt "Wilson" (à 167m) :
2
3
6
7
18
Arrêt "Variétés" (à 177m) :
4
5
8
9
10
12
13
14
15
17
34
Arrêt "Passerelle" (à 178m) :
16
Arrêt "Vauban 1" (à 229m) :
3
4
5
10
11
12
16
18
20
34
Arrêt "Palais des Congrés" (à 277m) :
2
3
6
7
18
Arrêt "Vauban 2" (à 283m) :
NITB
2
6
7
8
9B
9
13
14
15
17

Ajuntament de Barri Est

Obert del Dilluns al Divendres de les 8h30 a les 17h sense interrupció.

Adresse : 
1, carrer de les Caranques
66000 Perpinyà
Telèfon: 04.68.66.30.10

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Chaumière" (à 157m) :
6
Arrêt "Las Cobas" (à 300m) :
2

Ajuntament de Barri Nord - Alt Vernet

Obert del Dilluns al Divendres de les 8h30 a les 17h sense interrupció.

Adresse : 
210 avinguda del Llenguadoc
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 66 30 09

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Perpignan -Ctpm Hôpital" (à 138m) :
Petit Bus
Arrêt "Brutus" (à 164m) :
4
12
13
14
Arrêt "Messager" (à 239m) :
15

Ajuntament de Barri Nord - Al Sol

Obert del Dilluns al Divendres de les 8h30 a les 17h sense interrupció.

Adresse : 
39 avinguda del Mariscal Joffre
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 62 37 70

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Paul Fort" (à 54m) :
4
12
13
14
15
34
Arrêt "Hlm St-Louis" (à 178m) :
4
5
12
13
14
15
34
Arrêt "Barande" (à 286m) :
4
12
13
14
15
34

Ajuntament de Barri Oest

Obert del Dilluns al Divendres de les 8h30 a les 17h sense interrupció.

Adresse : 
16, avinguda de Belfort
66000 Perpinyà
Telèfon: 04.68.62.37.82
Fax Number: 04.68.54.51.51

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Belfort" (à 58m) :
9B
Arrêt "Laffon" (à 112m) :
3
15
34
Arrêt "St-Assiscle" (à 247m) :
8
9B
15
34
Arrêt "Panchot" (à 249m) :
3
15
34
Arrêt "Perpignan - Lycee Marillac" (à 294m) :
Petit Bus

Barri Centre Historic

Obert del Dilluns al Divendres de les 8h30 a les 17h sense interrupció.

Adresse : 
1, rue de la savonnerie
place Carola
66000 Perpignan
Telèfon: 04.68.62.38.80
Fax Number: 04.68.62.38.17

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Wilson" (à 74m) :
2
3
6
7
18
Arrêt "Passerelle" (à 137m) :
16
Arrêt "Castillet 2" (à 179m) :
2
3
6
7
16
18
Arrêt "Palais des Congrés" (à 183m) :
2
3
6
7
18
Arrêt "Variétés" (à 198m) :
4
5
8
9
10
12
13
14
15
17
34
Arrêt "Vauban 1" (à 296m) :
3
4
5
10
11
12
16
18
20
34

Ajuntament de Barri Sud

Obert del Dilluns al Divendres de les 8h30 a les 17h sense interrupció.

Adresse : 
Plaça de la Sardana
66100 Perpinyà
Telèfon: 04.68.63.61.00

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Maureillas" (à 104m) :
5
Arrêt "Flandres Dunkerque" (à 120m) :
8
Arrêt "Batère" (à 133m) :
5
Arrêt "Céret" (à 157m) :
8
Arrêt "Cerbère" (à 180m) :
10
Arrêt "Occitanie" (à 217m) :
5
Arrêt "Tech" (à 292m) :
8
18
Arrêt "Broadway" (à 292m) :