Tarifes dels acolliments de lleure de la vila de Perpinyà

Tarifa dels acolliments de lleure de la Vila de Perpinyà al 1er de setembre del 2014
 

 

QF1>861

506<QF2≤860

376<QF3≤505

294<QF4≤375

QF5≤293

Perpinyà

Mitja jornada amb àpat

8,65 €

7,45 €

5,15 €

2,88 €

1,55 €

Mitja jornada sense àpat

5,37 €

4,25 €

2,85 €

0,98 €

0,58 €

Jornada amb àpat

12,50 €

10,10 €

6,95 €

3,50 €

1,75 €

Jornada sense àpat

9,22 €

6,89 €

4,65 €

1,60 €

0,78 €

Fora de Perpinyà

Mitja jornada amb àpat

14,35 €

12,95 €

11,50 €

9,70 €

9,20 €

Mitja jornada sense àpat

10,29 €

8,89 €

7,44 €

5,64 €

5,14 €

Jornada amb àpat

21,30 €

19,10 €

16,65 €

13,55 €

12,55 €

Jornada sense àpat

17,24 €

15,04 €

12,59 €

9,49 €

8,49 €

(1) Les tarifes de base s'apliquen a les famílies no beneficiàries del subsidi familiar

Pels acolliments de lleure municipals (dimecres i Mas Bresson) la reserva o l'anul·lació de les jornades o mitges jornades amb o sense àpats és d'ara endavant obligatòria com a més tard 7 dies abans. En cas d'absència, la jornada serà facturada (excepte presentació d'un justificatiu mèdic).
També us recordem que els pagaments s'han de fer abans l'inici de l'activitat.

Tarificació "famílies nombroses" per a diversos nens presents simultàniament durant un mateix dia a l'acolliment de lleure i per una mateixa prestació:

Pels dos primers nens inscrits: Tarifa de base segons quocient familiar
Pel tercer nen inscrit: Mitja tarifa
Pel quart nen inscrit: Gratuït