Escoles

Perpinyà, escolaritza prop de 10 000 alumnes de 2 a 12 anys repartits en les 61 escoles maternals i primàries de la ciutat.
Descobriu el Projecte educatiu local de Perpinyà, del qual el primer objectiu és d'afavorir el desenvolupament del nen.
Aquesta rúbrica també us indica els tràmits que s'han d'efectuar per a inscriure el vostre fill a l'escola maternal o primària així com a la restauració escolar.