Temps escolars - Temps extraescolars

Temps escolars

Dilluns, dimarts, dijous
El matí de les 8h45 a les 11h45, la tarda de les 14h00 a les 17h00.
Podeu venir a cercar el vostre fill a partir de les 17h00.

Dimecres, divendres
Únicament de les 8h45 a les 11h45.

Els nens estan acollits gratuïtament i sota la responsabilitat de l'equip de professors deu minuts abans l'entrada a les classes.

Excepte 4 escoles maternals allunyades d'una escola primària:

  • Claude DEBUSSY
  • CONDORCET
  • Jean AMADE
  • Pablo PICASSÓ

Dilluns, dimarts i dijous: de les 8h30 a les 11h30 i de les 13h45 a les 16h45
Dimecres i divendres al matí: de les 8h30 a les 11h30

Temps extraescolars

Dilluns, dimarts, dimecres al matí, dijous, divendres
L'Alaé (Esplai associat a l'escola) gestiona els diferents temps extraescolars amb una inscripció obligatòria.
El pagament a preu fet dóna dret a tots els temps extraescolars.

Acolliment i sortida escalonats
Temps de transició entre el temps escolar i el temps familiar.
De les 7h45 a les 8h45, 11h45 a les 12h30, 13h30 a les 14h00 i de les 18h00 a les 18h15.
Preu fet Alaé.

Tap (Temps d'activitats extraescolars)
L'equip d'animació proposa activitats des descobertes, d'iniciacions a les pràctiques artístiques, lingüístiques, esportives i ciutadanes.
Els divendres de les 14h00 a les 17h00.
Podeu venir a cercar el vostre fill de les 17h00 a les 17h15.
La inscripció està obligatòria per a participar a les activitats.
Temps inclosos en el preu fet Alaé o participació de 1 a 5€ per trimestre si el Tap és l'únic temps extraescolar al qual participa el vostre fill.

Temps del vespre - Alaé
L'equip d'animació assegura un acolliment que proposa un temps de berenar (proveït pels pares), un espai lliçons, activitats lúdiques ...
Els dilluns, dimarts, dijous i divendres, de les 17h00 a les 18h15.
Podeu venir a cercar el vostre fill de les 18h00 a les 18h15. Preu fet Alaé.