Guia dels recursos per a la joventut

El Projecte Acció Recursos Joventut 10-25 anys és una acció que s'inscriu en l'eix « Una ciutat solidària ».

Està realitzat i animat pel servei joventut en col·laboració amb les direccions i serveis del Pol Ciutadania Vida Social, Cultural, Esportiva i Educativa, i té com a objectius de fomentar i desenvolupar l'accés de tot el jovent als recursos instaurats i existents sobre el territori per la Vila o els seus col·laboradors.

Servei dels Centres Socials

Adresse : 
7, avinguda Pau Alduy
66000 Perpinyà
Telèfon: 04.68.62.38.72
Fax Number: 04.68.62.38.81

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Campus" (à 85m) :
A
C
NCMI
NITB
13
24
Arrêt "Villeneuve" (à 210m) :
A
C
NITB
13
24
Arrêt "Batère" (à 275m) :
2
24
Arrêt "Tech" (à 288m) :
C