Espai adolescència i joventut

Acolliment de lleure adolescents

L’orientació principal de l’acolliment de lleure és de proposar activitats pluridisciplinàries que són un mitjà d’aprenentatge complementari a l’escola i a la família.
Cada acolliment de lleure és sota la responsabilitat d’un Director d’ALSH, professional de l’animació. És ajudat per un equip d’animació compost d’animadors joventut tots funcionaris municipals.

Els acolliment de lleure adolescents 11.17 anys són repartits en set territoris de la Vila i les inscripcions es fan als Espais Adolescència i Joventut (EAJ) implantats als barris.
Les activitats són múltiples i variades (esportives, culturals, ciutadanes, educatives) i es dirigeixen al conjunt dels adolescents  de 11 anys (i escolaritzats en classe de 6è) a 17 anys de la Vila.