Reglament

La idea inicial del projecte sempre ha d'emanar dels adolescents o dels joves. Per tant, no s'accepten els projectes, concebuts i portats per adults o estructures.
El projecte ha de ser portat en plena responsabilitat pels joves "autors i actors", cosa que implica una certa forma d'autonomia de decisió i de gestió.

 • Projecte dipositat individualment o col·lectivament
 • Tenir de 12 a 25 anys (ben comptats) d'edat
 • Residir a Perpinyà
 • Projecte dipositat per una associació que reuneix les condicions següents:
 • Associació administrada i composta de joves perpinyanesos de 12 a 25 anys (únicament per les sol·licituds d'ajuda d'iniciativa)
 • Associació no finançada en el marc de subvencions de dret comú i/o del Contracte Urbà de Cohesió Social.

Projectes d’iniciatives: criteris de receptibilitat:

 • Criteris relatius al contingut del projecte. Haurà de situar-se en una de les temàtiques següents:
 • Projecte esportiu (jornada portes obertes, extensió d’activitat en el marc d’un club, organització d'un torneig aficionat, participació a un esdeveniment, creació d'un equip,…)
 • Projecte científic/tècnic/artesanal (animacions de descoberta sobre aquestes temàtiques, sessions d'experimentació, creació…)
 • Projecte per a desenvolupar la ciutadania i el viure junts (animació en el marc d'una festa de barri, organització de debats a l'entorn d'aquest tema, intervenció a prop d’instàncies polítiques…)
 • Projecte artístic i cultural (creació d’una exposició, d’una obra original, organització de visites, encontres amb artistes…)
 • Projecte solidari (animacions a prop de nens hospitalitzats, accions d’ajuda mútua, participació a programes nacionals, regionals o locals arran d'una temàtica humanitària, accions de sensibilització…)
 • Projecte de lleures (organització d'una sortida temàtica en el marc d'una estada curta amb com a mínim una nit en un internat)

Nota: el conjunt d'aquestes temàtiques també podran recolzar-se en un projecte d'intercanvi internacional.

 • Criteris relatius a l’interès del projecte. Aquest haurà d'articular-se al voltant dels elements següents:

Factibilitat (adequació amb el contingut, el pressupost i les capacitats dels portadors del projecte) Autofinançament del o dels portadors del projecte Valors humans del projecte Retransmissió de l’experiència a prop del gran públic o d'un públic determinat (pla de comunicació) Identificació de l’acompanyament

Vila de Perpinyà - DDSJ - Servei Adolescència i Joventut - FIJ 2010 4

Criteris de rebuig:

 • Els criteris de rebuig porten sobre els elements següents:
 • Projecte d’estudi i/o de formació (vinculat amb la carrera escolar o professional)
 • Projecte de participació individual o col·lectiva a una competició esportiva d'alt nivell.
 • Projecte considerat com irrealitzable.
 • Projecte ja presentat durant el mateix any.
 • Projecte del qual els continguts estan contraris als valors humans com ara la democràcia, el respecte a l'altre, la tolerància, els Drets Humans, la igualtat…
 • Projecte polític i/o religiós.

Nota: es rebutjarà qualsevol projecte que presenti en el seu pressupost ingressos vinculats amb la venda d'alcohol o qualsevol altre producte o servei la natura del qual desacrediti la filosofia del FIJ.
 

Modalitats d’atribució:

 • L'import de cada ajuda culmina a 762 € com a màxim.
 • L'import de l'ajuda està atribuït per la comissió d'atribució en funció dels criteris de receptibilitat i de l'anàlisi del pressupost pel jurat.
 • L'import de cada ajuda relativa a l'organització d'una estada col·lectiva culmina a 500 € com a màxim.

Composició de la comissió d’atribució
La comissió va constituïda de:

 • 1 elegit designat pel Consell Municipal
 • 1 representant de l'entitat gestora dels Subsidis Familiars (CAF) dels Pirineus Orientals
 • 1 representant de la direcció departamental de la Cohesió Social

La comissió consulta els dossiers per via informàtica. Cada dossier consta d'un comentari del Servei Adolescència i Joventut (admissibilitat, import de la beca…). La comissió emet un avís definitiu respecte al comentari proposat pel SAJ.

 • Un tècnic del Servei Adolescència i Joventut assegurarà l'animació i la secretaria del Fons

Les modalitats de constitució i de tractament dels dossiers estan comunes als 2 tipus de sol·licituds de beques (projecte d’iniciativa i taller de proximitat). Les sol·licituds estan examinades per la mateixa comissió d'atribució.