Petita Infància

Els equips de les estructures d'acolliment de la Divisió Petita Infància elaboren i porten a la pràctica projectes destinats a afavorir el benestar i l'expandiment del nen de 2,5 mesos als 4 anys acollit en les 5 llars d'infants multiacolliment, les 4 llars d'infants familiars, 1 guarderia multiacolliment i 2 punts de trobada d'auxiliars maternals.

La descoberta de la cultura pel petitet sol quedar una prioritat en aquestes estructures d'acolliment del nen de la ciutat. Des del 2006, el projecte de descoberta artística i cultural desenvolupat per la divisió petita infància ha permès als petitets i als més grans de descobrir l'Art i la Cultura sota totes les seves formes i desenvolupar projectes adaptats a aquest públic jove tan específic. 

D'ençà de 5 anys, el festival bebè art, totalment gratuït i organitzat per la Vila de Perpinyà, n'és l'apoteosi. Reuneix una gran majoria de col·laboradors per una causa comuna: desenvolupar iniciatives artístiques per a la petita infància i compartir-les amb les famílies.

Un futur força prometedor per aquest festival a l'altura dels més grans!