Portal Família

El PORTAL FAMÍLIA és un servei de l'ajuntament de Perpinyà que permet accedir amb internet 24h/24h, 7j/7j, a un espai personal protegit, per a la realització d'un cert nombre d'operacions:

  • consultar i modificar el vostre dossier família.
  • consultar l'agenda dels vostres nens per a certes activitats extraescolars.
  • consultar les vostres factures vinculades amb les activitats extraescolars.
  • pagar la restauració escolar mitjançant una transferència automàtica o amb targeta de crèdit a Internet.

ACCEDIR AL VOSTRE ESPAI

Condicions d'ús

Avís legal

La utilització d'aquest servei està reservada a un ús estrictament personal. Queda prohibiba qualsevol reproducció o representació, total o parcial, amb altres finalitats en qualsevol suport. L'incompliment d'aquesta interdicció constitueix un plagi del qual poden resultar sancions civils i penals pel plagiari.
Les informacions contingudes en aquest servei són no contractuals i estan subjectes a modificacions sense avís previ.

Llei informàtica i Llibertat

D'acord amb la llei del 6 de gener del 1978 relativa a la informàtica, als fitxers i a les llibertats i a l'article 43 de la llei del 30 de setembre del 1986 modificada, aquesta web ha estat objecte d'una declaració a prop de la Comissió Nacional Informàtica i Llibertats (CNIL).
Qualsevol usuari pot demanar la comunicació de les informacions nominatives que el concerneixen i fer-les modificar, si s'escau, enviant una carta a:

Senyor Batlle,
Casa de la Vila
66931 PERPINYÀ CEDEX

Direcció de l'Acció Educativa i de la Infància

Adresse : 
10, carrer del castellet
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 66 30 71
Fax Number: 04 68 66 34 22

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 118m) :
B
PTIT
1
5
7
13
Arrêt "Wilson" (à 167m) :
B
1
3
4
7
13
22
Arrêt "Variétés" (à 177m) :
A
C
2
6
12
14
Arrêt "Passerelle" (à 178m) :
5
Arrêt "Vauban 1" (à 229m) :
A
NITB
2
7
13
15
Arrêt "Palais des Congrés" (à 277m) :
Arrêt "Vauban 2" (à 283m) :
B
C
PTIT
1
5
6
12
14