Per què aquesta carta?

Per què una carta de l’educació artística i cultural?

Des de fa ara alguns anys, la Vila de Perpinyà s'ha inscrit amb força en una política d'educació artística i cultural voluntària, amb dos objectius molt clars:

  • afavorir l’accés a la cultura per a un màxim de nens i de joves,
  • mobilitzar els recursos culturals de la Vila i desenvolupar un projecte concertat amb els seus col·laboradors i els seus serveis, per tal d'estructurar una política d'educació artística i cultural global i coherent sobre el seu territori.

L'aplicació d'aquesta política es recolza sobre una aproximació global de l'educació del nen, basada en un reconeixement de la diversitat de les modalitats d'accés als sabers i de la complementarietat de les aproximacions conceptuals i sensibles. 

El treball artístic i la pràctica cultural són experiències que recorren a l'afecte, a les emocions i als intercanvis i són, de fet, fundadores de qualsevol ciutadà. Contribueixen a la formació de la sensibilitat, de l'esperit crític i han de permetre, a cadascú, d'expressar un judici estètic personal i argumentat.

Una  presa de consciència pels més joves de la diversitat i de la riquesa de les expressions culturals, contribueix sens cap mena de dubte al reconeixement de les diferències siguin culturals o socials. És una bona escola de la tolerància, del respecte per a l'altre.

La carta de l’educació artística i cultural és una eina destinada a enquadrar les accions culturals en direcció dels joves per tal d'afavorir el diàleg entre els col·laboradors. 

L’educació artística i cultural es basa sobre tres grans principis:

  • una trobada amb les personalitats del món de les arts i amb els oficis inherents,
  • una freqüentació dels llocs de creació i de difusió de les obres,
  • una pràctica artística.

A més, aquesta carta permet definir els objectius comuns als quals han de respondre els projectes per a aportar al nen una veritable plusvàlua.