Glossari

ATSEM Agents Territorials Especialitzats de les Escoles Maternals

CAF Caixa de Subsidi Familiar

CAMPLER Centre d’Art Música Perpinyà Llenguadoc-Rosselló

DAEE Direcció de l’Acció Educativa i de la Infància

DC Direcció de la Cultura

DDSJ Direcció del Desenvolupament Social i de la Joventut

DRAC Direcció Regional d'Afers Culturals

EN Educació Nacional

EAC Educació Artística i Cultural

ESAP Escola Superior d’Art de Perpinyà

FASILD Fons d’Acció i de Suport per a la Integració i la Lluita contra les Discriminacions

FOL Federació d'Obres Laiques

IA Inspecció Acadèmica

OCCE Oficina Central de la Cooperació a l’Escola

PEL Projecte Educatiu Local

PlEAC Pla Local d’Educació Artística i Cultural