Els objectius generals

Una posada en comú amb els col·laboradors institucionals (DRAC i Educació nacional) ha permès realçar objectius compartits que donen la línia directora per infondre als projectes.

  1. Les accions han de prendre en compte una dimensió cultural pluridisciplinar.
  2. Han de contribuir a una formació amb una aproximació qualitativa de la cultura i i al desenvolupament del sentit crític en permetre als joves de confrontar-se a la diversitat de les pràctiques culturals.
  3. Han de facilitar intercanvis així com la creació de xarxes (formacions interinstitucionals).
  4. Han de prendre en compte una rotació dels públics que participen per tal d'abastar un màxim de nens en recorreguts i temps diversificats.