Les instàncies de seguiment

Per tal d'assegurar una coherència entre els nombrosos projectes proposats al públic jove, és necessari que hi hagi una organització capaç de fer evoluar la política d'educació artística i de coordinar les accions i els operadors.

Per això, una estructura a dos nivells sembla que sigui l'opció més adaptada.
Constarà:

 • d’un comitè de coordinació que pren les decisions i orientacions generals de la política
  d’educació artística cultural a la Vila de Perpinyà. Consta de:
  • els elegits delegats d'Acció educativa, de Cultura i d’Acció social,
  • el director general adjunt del departament d'Animació urbana i Cohesió social,
  • el director regional d'Afers culturals,
  • l’inspector d’Acadèmia,
  • el comitè tècnic.
 • d’un comitè tècnic encarregat de coordinació dels projectes, de dinamitzar les
  cooperacions intercol·laboradors que potencien el treball transversal, del seguiment i de l'avaluació
  de les accions en les estructures. Consta de:
  • un representant de les direccions de Cultura, d'Acció educativa i Infància, de Desenvolupament social i Joventut,
  • el coordinador del PEL,
  • el coordinador dels projectes d’educació artística i cultural,
  • l'encarregat d'afers culturals de l’Inspecció acadèmica,
  • qualsevol persona de la qual la presència podria ser jutjada necessària segons l’ordre del dia.

Aquestes dues instàncies es completaran amb un grup de treball que reunirà tots els col·laboradors i els serveis de la Vila que tenen una acció d'educació artística i cultural pels nens i pels joves, especialment: Campler, elmediator, la FOL, l’associació Léo Lagrange, l’ÉSAP, l’Institut Jean Vigo, l’OCCE 66, la Casa Musicale, la Mediateca, el museu català de les arts i tradicions populars Casa Pairal, el museu de les monedes i medalles Josep Puig, el museu de belles arts Jacint Rigau, el Museu d’història natural, el Teatre, l'Arxiu de la Vila, Les Francas, Planète Sciences…

El paper d'aquest grup és d'afavorir la coherència de la política cultural pel públic jove, amb intercanvis, la presentació dels projectes de cadascú, l’organització de projectes intercol·laboracionals…