Les eines

  • Les educa’fitxes

Les educa’fitxes estan disponibles actualment amb format electrònic. Serveixen de pistes per a construir els seus projectes.

Això no priva que es tracti aquí de propostes, cada projecte sent per construir en comú entre el servei educatiu i l'educador.

  • Una base de dades dels projectes

Aquesta base de dades llista per cada estructura d'acolliment de nens, tots els projectes educatius en els quals s'han inscrit. Permetrà millor determinar l'oferta que se'ls hi pot fer, en funció dels seus projectes pedagògics i els àmbits que volen desenvolupar amb els nens.