Principis d'acció

El PEL concerneix el conjunt dels nens i adolescents del municipi i podrà ocasionar una modulació dels mitjans per tal de promoure la igualtat d'oportunitats i permetre l'accés de cadascú a l'educació. 

Aquesta política col·laboracional es basa en diversos principis:

  • repartir equitativament els espais i els mitjans per tal de fer evolucionar i optimitzar els recursos existents;
  • organitzar la concertació per a implicar els actors concernits i enriquir la dinàmica del projecte;
  • instaurar una circulació de la informació perquè cadascú pugui ser informat de les accions educatives proposades;
  • multiplicar i fer accessible a cadascú els espais de formacions comuns (Cruïlla de l’educació, Colors cultura, ex P.O.ciències…).