Habitatge romà

Sobre l'altiplà, un barri d'habitatge delimitat per tres carrers s'ha desembarassat. En particular cinc domus s'han posat al descobert. Una xarxa recaptadora de clavagueres passa entre les cases després sota el carrer.

Dos domus presenten un pla itàlic clàssic del mateix tipus que aquell de les cases d'Herculà i de Pompeia. L'entrada i el vestíbul són emmarcats per dues peces. Després l'atri ocupa tota l'amplada de l'habitatge i comunica amb un espai central de tipus tablinum (sala de recepció).
A banda i banda hi ha dues peces que poden identificar-se una a un triclinium (menjador), l'altre a una caixa d'escala.
La part de darrere dels dos domus correspon a les parts comunes. Diverses dolia - grans gerres destinades a l'emmagatzematge de les cereals o dels líquids - es van trobar.

Nombrosos fragments de pintures murals amb motius refinats (2n i 3r estils pompeians) es van exhumar dins els terraplens d'aquestes dues cases, així com vidre.

La decoració d'aquests domus ens dóna  indicis de la posició social dels ocupants, persones d'orígen itàlic o notables locals benestants arrelats a les tradicions romanes.