Perpinyà 1ra col·lectivitat de la Gran regió Occitània a tenir el label Cit’ergie

Aquest reconeixement europeu confirma la importància de la política a favor del desenvolupament sostenible de la nostra col·lectivitat i de la qualitat de les accions realitzades.

 

Perpinyà ciutat exemplar en matèria de política "Énergie Climat"

En el marc del Congrés de l'energia a Bordeus (del 27 al 29 de gener), Dominique Schemla, elegit delegat de sostenibilitat i d'energia, ha rebut oficialment aquest label lliurat per Bruno Léchevin, president de l'Agència del Medi Ambient i del domini de l'energia (Ademe).

Així Perpinyà entra en el club de les ciutats exemplars en matèria de política «Énergie Climat», amb Besançon, Dunkerque, Bordeus, Nantes… (a França només 60 col·lectivitats tenen aquest label).

Aquest label també demostra la mobilització dels equips i de la dinàmica desenvolupada. En efecte, Perpinyà va tenir el 1r nivell del label, «Cap Cit’ergie» el 2014. 19 mesos després obté de bon tros el 2n nivell i segueix mobilitzada amb com a objectiu aconseguir el 3r nivell «Cit’ergie Gold» en els pròxims anys.

«Cit’ergie és una eina d'avaluació de la nostra política respecte a les millors pràctiques, una eina que ens incita cada any a millorar-nos. Aquest label, també és positiu per la imatge de la nostra ciutat a l'exterior. Aquella d’una ciutat dinàmica, moderna, exemplar, capaç d’atraure noves empreses en els sectors novadors del creixement verd», ha declarat Dominique Schemla.

 

Cit’ergie: un label europeu de qualitat en matèria de política Énergie Climat

Cit’ergie és un programa d’avaluació i de label·lització europea que distingeix les col·lectivitats compromeses en polítiques Énergie Climat ambicioses.

El programa es basa en accions, eines de pilotatge i indicadors comuns a tots els països d'Europa.

Totes les col·lectivitats europees són avaluades per mitjà d'aquest programa referent únic, així com amb els mateixos indicadors.

L’interès: l’acció és avaluada per un conseller i un auditor independent!

L’avaluació és neutral i es basa en accions de col·lectivitats exemplars.

Es tracta de l'únic label a nivell europeu amb aquest nivell d'exigència.

  • Més de 400 col·lectivitats són actualment label·litzades a Europa,
  • 100 col·lectivitats compromeses a França (60 label·litzades), que representen més de 10 milions d’habitants.

Així, amb Cit’ergie la ciutat disposa de nivells validats per al marc europeu comú de referència per tal de seguir desenvolupant el seu Pla Clima, animar-lo i avaluar-lo.

 

Date de publication :
dijous 02 març 2017 à 16h15