CIRCULACIÓ I HORARIS D'OBERTURA I DE TANCAMENT DELS CEMENTIRIS DURANT LES FESTES DE TOTS SANTS 2018.

(Page archivée le 4 nov. 2019)

Per TOTS SANTS, els cementiris seran oberts de les 7h30 a les 18 hores, del dissabte 20 d'octubre al divendres 02 de novembre de 2018 inclòs.

A partir del dissabte 03 de novembre de 2018, tornen els horaris d'hivern (obertura de les 07h30 a les 17h00).

Les portes secundàries seran obertes, excepcionalment, de les 7h30 a les 18 hores, del dissabte 20 d'octubre al divendres 02 de novembre de 2018 inclòs.

  - Costat avinguda Paul RUBENS, pel cementiri de l'EST,

  - Costat avinguda Nungesser i Coli, pel cementiri de l'OEST,

  - Costat avinguda de la Indústria, pel cementiri de l'ALT VERNET,

  - Costat carrer del Repòs, pel cementiri SANT MARTÍ

Atraiem  la vostra atenció sobre el fet que es prohibeix al públic l'accés amb vehicle del dissabte 27 d'octubre al divendres 02 de novembre de 2018 inclòs, i això inclús per a les persones amb mobilitat reduïda, titulars d’una autorització de circular, a certes hores, als cementiris.

 

Date de publication :
dimecres 16 octubre 2019 à 09h31