Instauració d'un dispositiu de vigilància i d'alerta. Pla canícula

(Page archivée le 1 set. 2018)

Canicule info service 0800 06 66 66

Instauració d'un dispositiu de vigilància i d'alerta.
Per tal de prevenir els riscos relacionats amb la canícula s'ha instituït en cada departament un pla d'alerta i d'emergència, coordinat pel prefecte, per a la gent gran i les persones discapacitades en cas de riscos excepcionals. En cas d’alerta (decret n°2004-926 du1/09/04), aquest pla preveu, per tal de facilitar la intervenció dels serveis d'assistència, el cens de la gent gran i discapacitada que resideixen a domicili i que en faran la petició escrita o per telèfon. Poden fer aquesta sol·licitud (o si s'escau el seu representant legal o una tercera persona física o moral) les persones de 65 anys d'edat i més que s'estan al seu domicili, les persones de més de 60 anys d'edat reconegudes inaptes per al treball que resideixen a casa seva, les persones adultes discapacitades (AAH, ACTP, canet d'invalidesa, reconeixement de la qualitat de treballador discapacitat, pensió d’invalidesa règim seguretat social o pensió militar que resideixen al seu domicili). Cada persona serà inscrita sobre un registre nominatiu informatitzat i segur, comunicable al Prefecte a petició seva, en cas d'activació del pla d’alerta i d'emergència. Es pot demanar una cancel·lació del registre a qualsevol moment amb una simple petició de l'interessat. Aquesta sol·licitud és voluntària, en cas d'alerta, les persones que desitgen poder beneficiar-se d'accions de prevenció o de socors poden manifestar-se des d'ara trucant al C.C.A.S: 04. 68. 34. 66. 07
Espai gent gran de les 9 h a les 12 h i de les 14 h a les 17 h (llavors se'ls enviarà una confirmació de recepció.)
Aquest dispositiu activat des de l'1 de juny serà aixecat el 31 d'agost.

Date de publication :
divendres 27 juliol 2018 à 14h58