Inundació

Les inundacions a Perpinyà

Tenen diversos orígens:

 • un desbordament del riu Tet com el 1940 ;
 • un desbordament dels canals que travessen la ciutat (ex. la Bassa, el Viver Gros, el Ganganell…);
 • un escolament de les aigües de pluja als carrers,quan la xarxa de sanejament urbà està saturada.

el riu Tet constitueix el risc principal, és la raó per la qual la Vila de Perpinyà ha llançat, el 2005, un estudi hidràulic confiat a una oficina d'estudi especialitzat.
 

Una simulació de les crescudes del riu Tet va ser realitzada; es pot consultar a l'ajuntament, a la Direcció d'Urbanisme operacional, d'Habitatge i de Seguretat civil, 11 carrer del Castellet.
Visioneu el vídeo de la cinemàtica de les crescudes del riu Tet.

Les mesures preses en el municipi

La informació preventiva

Realització de tres reunions públiques a la fi de l'any del 2006 sobre el tema "El risc inundació a la Vila"

Difusió de 17000 tríptics d'informació a destinació de la població situada en zona inundable.
 

Vigilància del riu Tet

El servei previsió de les crescudes de l’Estat, en relació amb Météo France, vigila el riu Tet 24h/24.

En cas d’alerta, la Vila de Perpinyà és immediatament informada i inicia el seu propi sistema de vigilància.

En funció de les alçades d’aigua recollides a l’escala del pont Joffre i a l'estació de Sant Feliu, més amunt, la Vila llança les mesures de prevenció adaptades en col·laboració amb els serveis de la prefectura i els bombers.

En cas d'inundació : N° Vert 0800.222.266

Gestió de crisi (Pla Municipal de Salvaguarda)

El 2005, la Vila de Perpinyà, assistida d'una oficina especialitzada, s’ha dotat d’una organització de crisi específica per fer front al risc d'inundació. La Vila ha definit plans d'intervencions en funció de les alçadades recollides a l'escala del pont Joffre, basant-se en resultats de l'estudi hidràulic. Aquests elements són consignats en el Pla Municipal de Salvaguarda Inundació (PCS).

Per a satisfer millor les necessitats dels seus habitants, la Vila ha :

 • firmat convenis de col·laboració amb les associacions de seguretat civil, les associacions d’ajuda humanitària i els supermercats presents en el municipi;
 • definit l’emplaçament d’un centre d’allotjament. Aquest lloc s'ha equipat per tal de permetre el reallotjament i l'avituallament dels sinistrats;
 • planificat l’alerta i la informació de la població situada en zones sensibles.

Allò que cal recordar del Pla Municipal de Salvaguarda

 1. L’alerta serà difosa pels vehicles de la policia municipal equipats d'altaveus. Serà completada pels comissaris de barri i els agents dels ajuntaments de barri proveïts de megàfons.
 2. Quan sentiu l'alerta:
  • no sortiu de casa  i pugeu als pisos;
  • escolteu France Bleu Roussillon (101.6 ou 102.8 FM) ;
  • respecteu les consignes de les autoritats oficials.