Diari de Perpinyà n°54

Retrobeu l’actualitat de la vostra ciutat!

Retrobeu l’actualitat de la vostra ciutat en el Diari de Perpinyà n°54!

A causa del context, aquest diari només es publicarà de forma digital.

El podeu retrobar a la pàgina web de la Vila www.mairie-perpignan.fr i a les xarxes socials.

A partir de l'inici de l'any vinent, de nou les publicacions estaran a les vostres bústies.

Telechargements