Cessions immobiliàries

Última actualització el 30 juin 2016.

INFORMACIONS PRÈVIES

Per a qualsevol informació, contacteu la Direcció Gestió Immobiliària al 04.68.66.34.68 o a  gestion.immo@mairie-perpignan.com

Les ofertes de compra s'han de fer per correu adreçat a la  Direcció Gestió Immobiliària, Ajuntament BP 20931 66931 PERPINYÀ CEDEX

En cas de diferents ofertes pel mateix bé immoble, s'organitzarà una entrada en concurrència amb les diferents ofertes

ADVERTIMENT

La Vila de PERPINYÀ no assumeix els serveis d'un professional de l'immobiliari.
Suposant que un d'ells intervengui, la seva remuneració no podrà ser a càrrec de la Vila sinó exclusivament a càrrec del comprador

ALT I MIG VERNET

43, avinguda de l'Aeròdrom
Immoble destinat a l'habitació amb planta baixa + 1 pis sobre una parcel·la de 230 m²
2 allotjaments llogats
126.500 €

8, carrer Rosa Bonheur
Immoble destinat a l'habitació a la planta baixa sobre una parcel·la de 186 m²
1 allotjament llogat
92.000 €

12, carrer Millet
Immoble destinat a l'habitació amb planta baixa + 1 pis, amb garatge sobre una parcel·la de 204 m²
1 allotjament llogat
135.000 €

7, avinguda del Llenguadoc
Immoble destinat al comerç amb planta baixa + 1 pis  sobre una parcel·la de 50 m²
2 locals comercials llogats
100.000 €

334, avinguda Joffre
Immoble destinat a l'habitació i al comerç amb planta baixa + 1 pis  sobre una parcel·la de 87 m²
Local professional i allotjament llogats
90.000 €

332, avinguda Joffre
Immoble a destinació d'habitació i de comerç amb planta baixa + 1 pis  sobre una parcel·la de 62 m²
Local professional i allotjament llogats
90.000 €

36, avinguda de les Aigües Vives
F 2 a renovar al 1r pis en una petita copropietat privada
56.000 €

36, avinguda de les Aigües Vives
F 2 a renovar  al 1r pis en una petita copropietat privada
56.000 €

SANT MATEU – LA REAL

73, carrer Mariscal Foch
Estudi en una copropietat a renovar al 1r pis
30.000 €

5, carrer des Maçons
Estudi en una petita copropietat degradada
20.000 €

 

PERPINYÀ SUD

 

Mas Delfau
Mas antic i tradicional català situat al sud de la Vila entre les carreteres que van respectivament a Elna / Argelers i a El Voló
Veure anunci específic Mas Delfau.

TERRENYS ERMS

PERPINYÀ OEST

A prop de la Presó
Parcel·la HR n° 388 d'una superfície de 7.525 m²
PLU : AUO
75.250 €

PERPINYÀ NORD

A prop de la SPA
Parcel·les cadastrades secció CY 558, 290, 289, 952 part i secció CZ n° 476 part 16.515 m²
PLU : A1
25.000 €

Límit Ribesaltes
Parcel·les CY n° 85, 86, 87 d'una superfície total de 12.672 m²
PLU : A1 et A2r
16.560 €

Carrer Olivier Métra
Veure anunci específic