Cessions immobiliàries del barri de l'estació

Perpinyà: La dinàmica de requalificació del Barri l'estació

Des del 2012, la renovació urbana del barri de l'estació amb el Programa Nacional de Requalificació dels Barris Antics Degradats (PNRQAD) és en curs de realització, amb la col·laboració i el suport financer de l’Agència nacional per la renovació urbana (ANRU), l’Estat, l’Agència Nacional de l’Habitatge, la comunnitat urbana Aglomeració Perpinyà Mediterrània, Acció Habitatge.

Un projecte i objectius clars dels quals els resultats ja són concrets:

 • Fer que el barri sigui atractiu i mantenir la diversitat social;
 • Millorar el confort dels habitatges i rehabilitar els habitatges antics;
 • Reduir el consum energètic dels edificis, en millorar el seu resultat energètic;
 • Habilitar l’espai públic: refecció dels carrers i de la plaça de Bèlgica
 • Crear una sala de barri, la Sala Bolte, i reestructurar l'escola Jean-Jacques Rousseau;
 • Incitar la reinversió comercial i artesanal.

Un acompanyament pels vostres tràmits

La Direcció Habitatge i Renovació Urbana de la Vila de Perpinyà us acompanya per enllestir el vostre dossier i posarà a disposició de l'inversor el conjunt dels elements i en particular els plans estat de l'habitatge així com una visita de l'edifici a petició de l'interessat.

 • Amb cita prèvia al: 04 68 66 33 97
 • Per correu electrònic: PNRQAD@mairie-perpignan.com
 • O per correu: PNRQAD Direcció Habitatge i Renovació Urbana Casa de la Vila
  BP 20 931 -  66931 Perpinyà Cedex

Plan de situation des cessions

Liste des immeubles

Liste des immeubles disponibles