Mas Delfau

CARACTERÍSTIQUES DEL BÉ

El conjunt immobiliari posat a la venda és una antiga masia tradicional catalana situada al sud de la ciutat entre les carreteres que van respectivament a Elna / Argelers i al Voló.

Inclou la masia pròpiament dita i les terres dels voltants de la manera següent: 

A/ Un bé immoble construït antic a l'entorn d'un pati central

 • UN CELLER d'una superfície d'aproximadament 950 m²
 • UN PATI INTERIOR d'una superfície d'aproximadament 200 m²
 • UN EDIFICI PRINCIPAL destinat a habitació amb:
  • Allotjament tipus T5 :
   Planta Baixa (156 m²): 2 cellers, 1 lloc dels mals endreços, 1 local traster
   1er pis (174 m² fora de la terrassa): terrassa, cuina, saló, sala d'estar, 4 habitacions, bany, endreça
  • Allotjament tipus T5 :
   Planta Baixa (48 m² fora del pati): pati, cuina, sala d'estar, endreça
   1er pis (85 m²): 4 habitacions, lavabo, bany, endreça
  • Local emmagatzematge 1, Planta Baixa per 143 m² aproximadament.
  • Local emmagatzematge 2, Planta Baixa per 180 m² aproximadament.
  • Local emmagatzematge 3, Planta Baixa per 183 m² aproximadament.
  • Local emmagatzematge 1, 1er pis per 168 m² aproximadament.
  • Local emmagatzematge 2, 1er pis per 181 m² aproximadament.
  • Local emmagatzematge 3, 1er pis per 179 m² aproximadament.
  • Allotjament tipus T3, Planta Baixa, costat pati (65 m²)
   cuina, sala d'estar, 2 habitacions, lavabo, bany
  • Allotjament tipus T4, Planta Baixa, costat sud (76 m²)
   cuina, sala d'estar, 3 habitacions, lavabo, bany
  • Allotjament tipus T3, 1er pis, costat pati (65 m²)
   cuina, sala d'estar, 2 habitacions, lavabo, bany
  • Allotjament tipus T4, 1erpis, costat sud (76 m²)
   cuina, sala d'estar, 3 habitacions, lavabo, bany

 B/ Una unitat predial no construïda

 • - 12.747 m² en zona AUE1 
 • - 21.266 m² aproximadament en zona N 
 • - 9.960 m² aproximadament en zona Nr i depenent d'un Espai Emboscat Classificat

 Pla Local d'Urbanisme vigent

MODALITATS DE VENDA

El conjunt immobiliari està posat a la venda en la seva totalitat. Una oferta portant només sobre una part serà automàticament eliminada

Si l'adquisició us interessa, heu de fer arribar la vostra proposta:

 • SIGUI per correu certificat amb avís de recepció a:
  Senyor Batlle
  Direcció Gestió Immobiliària
  Ajuntament
  BP 20931
  66931 PERPINYÀ CEDEX
 • SIGUI dipositant-la a la Direcció Gestió Immobiliària, Ajuntament Plaça de la Llotja a PERPINYÀ

Per ser examinada la vostra proposta haurà de constar imperativament dels elements següents:

 • Estat civil complet per a les persones privades o extracte Kbis per a les empreses
 • Descriptiu del vostre projecte
 • El pla de finançament projectat per aquesta adquisició. Si heu de recórrer a un préstec, s'haurà d'ajuntar una carta de garantia del vostre banc
 • L'import detallat de la vostra oferta

El preu mínim requerit és de 2.500.000 €

CONTACTE

Per a qualsevol informació, convé contactar amb la Direcció Gestió Immobiliària
04.68.66.31.54 o gestion.immo@mairie-perpignan.com

Mas Delfau

Adresse : 
Mas Delfau
66000 Perpinyà