Carrer Olivier Metra

La posada a la venda d'aquesta unitat predial està sotmesa a regles específiques ja que el projecte ha de ser destinat majoritàriament a un habitatge.

S'ha de transmetre una proposta de compra a la Direcció Gestió Immobiliària
(Ajuntament – BP 20931 – 66931 PERPINYÀ CEDEX)

Ha d'incloure imperativament:

 • un esbós del projecte de construcció amb una nota arquitectural
 • el programa projectat amb els elements de tipologia dels allotjaments
 • un compromís en matèria de desenvolupament sostenible
 • un compromís sobre una planificació fins al començament de les obres
 • el preu d'adquisició proposat
 • una síntesi presentant les principals realitzacions i les referències del demandant

 

Els criteris de selecció seran els següents:

 • el programa i els criteris arquitecturals
 • l'import del preu d'adquisició proposat
 • les referències del candidat

 

Per acabar es precisa que:

 • els compromisos presos en l'oferta seran represos en el compromís de venda i més particularment aquests que depenen de la planificació
 • no s'acceptarà cap condició suspensiva lligada a una precomercialització.