Carta AntiCOR

D'acord amb els compromisos de la carta AntiCOR :

La deliberació del consell i el quadre de les indemnitats dels elegits

Nombre de llocs de càrrecs de gabinet: 3 sobre 4

Import total de les indemnitzacions dels 3 càrrecs: 205 126 euros anuals