El Batlle

Jean-Marc PUJOL - Batlle de la vila de Perpinyà

Advocat – Nascut el 4 d'abril del 1949
  • DES de dret privat
  • Diploma de jurista assessorament
  • Advocat especialista en dret fiscal i dret de societats, director del gabinet d’advocats Fidal pel Llenguadoc-Rosselló
  • Campió de França de pesca subaquàtica per equip (1974)
  • President de la Comissió nacional de pesca submarina de la Federació francesa d’estudis i d'esports subaquàtics (1984-96)
  • Adjunt del batlle (1989-93 i 1995-2009) i conseller municipal (1993-95) de Perpinyà
  • Batlle des del 2009
  • President de la comunitat de municipis Perpinyà Mediterrània