El Batlle


Louis ALIOT - Batlle de la vila de Perpinyà

 

Delegacions

Finançaments europeus - Policia Municipal - CLSPD - Relacions exteriors - Manifestacions internacionals - Cooperació intercomunal - Cooperació transfronterera - Relacions amb les institucions militars - Centre Hospitalari