Mapa

Els perímetres dels barris prioritaris de la política de la vila, els fixen el decret n° 2014-1750 del 30 de desembre del 2014.

Aquests barris són barris situats en territori urbà i caracteritzats per un nombre mínim d'habitants i una diferència de desenvolupament econòmic i social establert segons un criteri de renda dels habitants. El decret n° 2014-767 del 3 juliol del 2014 ha determinat el mètode de delimitació dels contorns dels barris prioritaris de la política de la vila.