Fons Iniciatives Ciutadania (FIC)

Fons de Suport a les Iniciatives Associatives

«Aquest fons és destinat a recolzar les iniciatives individuals o col·lectives presentades pels habitants de la Vila de Perpinyà i productores de solidaritat o de lligam social ».

El FIC és un dispositiu flexible de suport al projecte (estudi mensual dels projectes) per a més reactivitat al servei de la realització de les iniciatives dels habitants de la ciutat.
Permet l’atribució de 2 categories de beques.

  • Fons Iniciatives Habitants (FIH)
    El FIH permet finançar projectes col·lectius, que tendeixen a fomentar el lligam social i la solidaritat mitjançant una ajuda d'un import màxim de 762 euros. Està obert a tots els habitants de la ciutat.
  • Fons de Suport a les Iniciatives Associatives (FSIA)
    El FSIA serveix a recolzar el desenvolupament d'associacions situades en els territoris CUCS que s'inscriuen en les seves orientacions generals.
    Permet un procediment alleugerit en matèria d'estudi i de finançament de petits projectes per tal de facilitar l'emergència d'asssociacions.

El Fons és mobilitzat prioritàriament per a accions portades en direcció d'un públic eixit dels barris populars de la Vila.
L’import màxim de l'ajuda és de 4000 euros.

S'ha de tornar el dossier de presentació del projecte en UN sol exemplar, a la Direcció Desenvolupament Social i Joventut de la Vila de Perpinyà, situada DDSJ – Ajuntament de Perpinyà - BP 931 – 66931 PERPINYÀ CEDEX.
IMPORTANT: Quan és possible per vosaltres, us demanem d'enviar-nos també el dossier per correu electrònic a l'adreça del CUCS: contratdeville@mairie-perpignan.com