Recull dels actes administratius

Espai de consulta del recull dels actes administratius

«El recull dels actes administratius del municipi té com a objecte la publicació de les decisions preses pel Consell Municipal i el Batlle. Fomenta la informació dels ciutadans.

El recull dels actes administratius inclou:

  • Les deliberacions adoptades pel Consell Municipal,
  • Les decisions preses pel Batlle en virtut de la delegació que li és acordada pel Consell Municipal en certs àmbits de competència prevists pel codi general de les col·lectivitats territorials,
  • Els decrets presos pel Batlle en el marc de l'exercici dels seus poders propis, en particular, pel que fa de la policia, quan tenen un caràcter reglamentari.

El recull dels actes administratius també es pot consultar sobre un suport paper a l'oficina d'atenció ciutadana de la casa de la Vila i en cada ajuntament de barri durant els dies i hores d'obertura.»

Setembre 2019

Recull n°300 Toma 1 - délibérations del consell municipal

Recull n°300 Toma 2 - decreets del battle

Agost 2019

Recull n°299 Toma 1 - decrets del battle

Recull n°299 Toma 2 - decrets del battle

Juliol 2019

Recull n°298 Toma 1 - decrets del battle

Recull n°298 Toma 2 - decrets del battle

Juny 2019

Recull n°297 Toma 1 - délibérations del consell municipal

Recull n°297 Toma 2 - decrets del battle

Recull n°297 Toma 3 - decrets del battle

Recull n°297 Toma 4 - decrets del battle

Maig 2019

Recull n°296 Toma 1 - délibérations del consell municipal

Recull n°296 Toma 2 - délibérations del consell municipal

Recull n°296 Toma 3 - decrets del battle

Recull n°296 Toma 4 - decrets des battle

Recull n°296 Toma 5 - decrets del battle

Recull n°296 Toma 6 - decrets del battle

Recull n°296 Toma 7 - decrets del battle

Abril 2019

Recull n°295 Toma 1 - decrets del battle

Recull n°295 Toma 2 - decrets del battle

Recull n°295 Toma 3 - decrets del battle

Recull n°295 Toma 4 - decrets del battle

Recull n°295 Toma 5 - decrets del battle

Recull n°295 Toma 6 - decrets del batlle

Març de 2019

Recull n°294 Toma 1 - deliberacions del consell municipal

Recull n°294 Toma 2 - deliberacions del consell municipal

Recull n°294 Toma 3 - decisions del batlle

Recull n°294 Toma 4 - decrets del batlle

Recull n°294 Toma 5 - decrets del batlle

Recull n°294 Toma 6 - decrets del batlle

Recull n°294 Tome 7 - decrets del batlle

Febrer de 2019

Recull n°293 Toma 1 - Deliberacions del Consell Municipal

Recull n°293 Toma 2 - Decisions del Batlle

Recull n°293 Toma 3 - Decrets del Batlle

Recull n°293 Toma 4 - Decrets del Batlle

Recull n°293 Toma 5 - Decrets del Batlle

Recull n°293 Toma 6 - Decrets del Batlle

Gener de 2019

Recull n°292 Toma 1 - Decrets del Batlle

Recull n°292 Toma 2 - Decrets del Batlle