Crida a candidatura

Com presentar la seva candidatura?
Escrvint-nos a l'adreça postal o al correu electrònic següent:
Ajuntament de Perpinyà
Servei Esdeveniments, Animacions i Afers Catalans
(Coordinació Festa de la Música)
18, carrer Emile Zola
66000 Perpinyà
Correu electrònic: evenementsanimations@mairie-perpignan.com
Data líit per a les candidatures: divendres 15 de maig de 2020