Neu abundosa

Els riscos en el municipi

El risc vinculat a les caigudes de neu abundosa es caracteritza per caigudes de neu excepcionals per la seva intensitat. Es tradueix per: un risc d'esfondrament de les construccions degut al fet de les sobrecàrregues provocades per la neu que va acumulant-se, i també per un risc de trencament de línies elèctriques i d'una impracticabilitat de les carreteres i de les vies d'accessos.

Les mesures preses al municipi

Dispositiu d'alerta del centre meteorològic en cas de caiguda de neu previsible. La Vila de Perpinyà ha instaurat un "Pla neu", actualitzat cada any, per tal de facilitar el desembós dels circuits prioritaris: hospital, centres de cures, escoles. Segons la importància del fenomen, el Prefecte pot iniciar el pla Orsec tal com durant l'esdeveniment del 1992.