Rètols i tanques publicitàries

Per tal de protegir l'entorn de vida, tot preservant l'activitat econòmica local que representa el sector publicitari, el consell municipal va aprovar per deliberació del 30 de gener del 2006 un reglament local de publicitat.
(Llei n° 79.1150 del 29/12/79 relativa a la publicitat, als rètols i als cartells i senyalitzacions).

A més la llei del 12 de juliol del 2010 relativa al compromís nacional per al medi ambient (dita llei ENE) així com el decret del 30 de gener del 2012 van reformar profundament la reglamentació relativa a la publicitat exetrior, als rètols i als cartells i senyalitzacions vigents - una reglamentació que fins llavors no havia evolucionat des de fa més de 30 anys.

Aquesta reforma va generar una evolució de les regles relatives a la publicitat exterior i als cartells i senyalitzacions en adequació amb els reptes mediambientals i les realitats econòmiques.

  • Pel que fa als Rètols:

Atès que el municipi consta d’un RLP, qualsevol nova instal·lació, substitució, o modificació d'un rètol està sotmesa a una autorització del batlle.

Sol·licitud prèvia per a rètols - cerfa 14798*01

  • Pel que fa a la publicitat:

Qualsevol nova instal·lació, substitució, o modificació de tanca publicitària està sormesa a una declaració prèvia.

Declaració prèvia cerfa 14799*01

 

S'han d'enviar les sol·licituds d'autoritzacions o de declaracions a:

Ajuntament de Perpinyà
DP2
BP 20931
66931 Perpinyà

Servei Reglamentació Publicitària

Adresse : 
12 carrer Pierre Cartelet
4ta planta
66000 Perpinyà

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Parking St-Martin" (à 81m) :
13
Arrêt "Poste" (à 97m) :
PTIT
13
Arrêt "Perpignan - Ctpm Mercader" (à 115m) :
Petit Bus
Arrêt "Pyrénées" (à 123m) :
A
NITB
2
7
8
15
20
23
Arrêt "Perpignan - Lycee François Arago" (à 171m) :
Petit Bus
Arrêt "Jotglars" (à 184m) :
13
Arrêt "Lycée Arago" (à 195m) :
7
8
23
Arrêt "Mercader" (à 201m) :
A
NITB
2
13
15
20
Arrêt "Catalogne (Point Chaud)" (à 253m) :
A
B
C
NITB
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
14
15
23
Arrêt "St-Martin" (à 266m) :
8