Reglament, plans de repartiment per zones, emplaçaments reservats

 

El reglament acompanyat dels documents gràfics delimiten les zones urbanes (U), les zones a urbanitzar (AU), les zones agrícoles(A) i les zones naturals (N), i  fixen les regles generals i les servituds d'utilització dels sòls en cada una d'aquestes zones

Reglament d'urbanisme

Disposicions generals

  1. Camp d'aplicació territorial del pla
  2. Importància del reglament respecte a les altres legislacions
  3. Divisió del territori en zones
  4. Adaptacions menors

Disposicions comunes

Regles aplicables a les zones de  les quals els reglaments remeten a les disposicions comunes

Disposicions particulars aplicables a les zones urbanes

Disposicions particulars appicables a les zones a urbanitzar

Disposicions particulars aplicables a les zones agrícoles

  • Zona A
    1. Sectors A1 - A2 Subsectors A1r - A2r - A2a

Disposicions particulars aplicables a les zones naturals

  • Zona N
    1. Sectors Na - Nb - Ne - Ner - Nr

Llibreta de les definicions

Lèxic

Téléchargements