Reciclar el seu arbre de Nadal: un gest pel medi ambient…

(Page archivée le 21 gen. 2020)

Recycler son sapin de Noël

Els llocs de recollida aquí

Cada any es dipositen milers d'avets a les voreres i se'n van en fum sense ser reciclats.

Enguany, per primera vegada, la Vila de Perpinyà proposa als habitants un nou servei de recollida d'avets de Nadal. Aquesta col·lecta tindrà lloc del 26 de desembre de 2018 al 20 de gener de 2019 en col·laboració amb Perpinyà Mediterrani Metròpoli.

Experimentació a gran escala ja que tots els barris es beneficiaran de punts de recollida: 19  punts per aportacions voluntàries a més de la deixalleria avinguda de Broglie. Es materialitzaran mitjançant barreres amovibles a la vorada de la via pública i s'assenyalaran amb plafons.

En aquests espais només s'acceptaran els avets naturals amb o sense sòcol de fusta.

Aquest servei suplementari incitarà els habitants a dipositar els seus avets que es transportaran cap a la deixalleria de Bompàs per a ser reciclats sota forma d'adob o de llenya.

 

Date de publication :
dimecres 11 desembre 2019 à 14h08