Presentació del Pla Clima Energia Territorial (PCET)

Totes les col·lectivitats de més de 50 000 habitants d'ara endavant són obligades d'elaborar un Pla Clima Energia Territorial (PCET) i de realitzar un balanç de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

A partir del gener del 2008 i abans l'obligació reglamentària, Perpinyà s'ha compromès en el marc del Grenelle del Medi Ambient i ha posat en plaça un primer programa d'accions a favor d'un desenvolupament sostenible: « le Grenelle 2015 ».

Avui en dia el Pla Clima Energia Territorial s’inscriu en aquesta continuïtat.
Adoptat pel consell municipal, el 13 de desembre del 2012, el Pla Clima Energia Territorial 2012-2017, substitueix doncs el programa Grenelle 2015, el qual  reforça i enriqueix l’acció.

L’elaboració d'aquest document, desenvolupada conjuntament amb la Comunitat de Municipis Perpinyà Mediterrània és el resultat  d’un projecte participatiu, que es va realitzar tot el llarg de l'any.
Elegits, tècnics, col·laboradors públics i privats han participat a la construcció d'aquest document, servint-se de tallers de treball interns, d’una sèrie d'entrevistes individuals d'experts, de tres comitès de pilotatge i de tres fòrums que van mobilitzar cadascú prop d'un centenar de participants.
Aquesta nova concertació iniciada amb els actors locals, ha permès compartir els objectius, validar l'estratègia, d'explorar pistes de millora, de proposar-ne de noves i de coconstruir fitxes accions de Perpinyà i de la Comunitat de Municipis, en funció de les seves competències respectives.

Avui en dia el Pla Clima Energia Territorial de Perpinyà, és finalitzat, integra tots els principals dominis de competència de la ciutat és a dir: l’energia, els transports i desplaçaments, l’habitatge, l’urbanisme i l’habilitació, les deixalles, els espais verds, els mercats públics i per fi, la comunicació i la sensibilització.

Paral·lelament, el  2013, Perpinyà va ser seleccionada, per l’Ademe, per tal de participar al procés de label·lització europeu Cit’ergie.
Cit’ergie és una metodologia i un referencial comuns per a tots els països europeus que permetrà seguir la progressió del pla clima i de situar l'acció de la Vila respecte a les altres col·lectivitats europees.

Lettre d'information du plan climat

Tenez-vous au courant de nos dernières actualités !

Subscriure a Lettre d'information du plan climat feed