Sotragada sísmica

Els riscos en el municipi

El municipi està situat a la plana del Rosselló classificada en zona moderada de sismicitat (zona 3). Del 1224 al 1909, s'han enregistrat 17 terratrèmols.

Les mesures preses al municipi

Una informació proporcionada, a nivell dels permisos de construir, sobre l'obligació de respectar les regles antisísmiques (decret 91-461 del 14 de maig del 1991 i ordre ministerial del 29 de maig del 1997 -JO 3.6.97). La instauració d'una estació de vigilància al Serrat d'en Vaquer per l'oficina de recerques geològiques i mineres d'ençà de l'abril del 2001.

Les causes del sisme

Un sisme és una fractura brutal de les roques en profunditat que crea falles en el sòl i a vegades en superfície i que es tradueix per vibracions del sòl transmeses als edificis. Els danys observats depenen de la magnitud, de la durada i de la freqüència de les vibracions. Una classificació física per zones de l'Estat Francès va ser elaborada a partir dels 7 600 terratrèmols històrics i de dades tectòniques. El territori està dividit en 5 zones (molt feble, feble, moderada, mitjana, forta).