Solidaritat

Els serveis municipals s’acosten de tots els habitants. El conjunt dels serveis de proximitat està a disposició dels Perpinyanesos per a ajudar-los en la vida quotidiana, facilitar els tràmits i rompre l'aïllament de les persones en dificultat.

Actualité "Solidarité"