Centres Socials

Els Centres socials o Cases de barri

Són equipaments de proximitat oberts al conjunt de la població del barri.

Són llocs

  • de trobada, d'intercanvi i d'activitats intergeneracionals
  • de desenvolupament dels vincles familiars i socials
  • d'animació social, d'expressió i de participació ciutadanes
  • de valoració de les iniciatives locals i d'ajuda al desenvolupament de la vida associativa
  • d'acompanyament dels habitants més exclosos vers els dispositius de dret comú gestionats pels serveis públics (salut, social, cultura, lleure, educació, etc...)
  • de dinamització i de coordinació d'accions col·laboracionals reunides en un "Projecte d'Animació Global" coproduït amb les col·laboradors institucionals, associatius i els habitants.

Servei dels Centres Socials

Adresse : 
7, avinguda Pau Alduy
66000 Perpinyà
Telèfon: 04.68.62.38.72
Fax Number: 04.68.62.38.81

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Campus" (à 85m) :
A
C
NCMI
NITB
13
24
Arrêt "Villeneuve" (à 210m) :
A
C
NITB
13
24
Arrêt "Batère" (à 275m) :
2
24
Arrêt "Tech" (à 288m) :
C