La carta amb tres preguntes-respostes

 • Una carta, què és?
  És un document marc que proposa als municipis de manifestar, més enllà del respecte de les obligations reglamentàries, els seus compromisos envers els ciutadans en situació de discapacitat.
  No es tracta de principis específics sinó de la promoció de condicions de vida i de qualitat d'atenció per a tots.
 • Qui és compromès?
  La carta és firmada oficialment pel batlle de la Vila de Perpinyà. Planteja el principi, d’una col·laboració amb les associacions.
  Es tracta, en concertació estreta amb el comitè consultatiu de les persones discapacitades, el temps d’un mandat municipal de la realització de mesures útils concernint la millora de la vie quotidiana dels ciutadans en situació discapacitada.
  Finalment, aquest document així com la seva arquitectura interior té com a objecte d'il·lustrar les disposicions existents i aquelles que cal crear a través set parts, permetent a les persones en situació discapacitada i als seus parents de viure plenament la ciutat.
  No hi ha jerarquia en els diferents dominis proposats sols la prioritat de les accions decideix de les opcions a realitzar cada any.
  aquest document difós en gran nombre serà distribuït a cada associació i als particulars que en faran la demanda i serà disponible a la pàgina web de la Vila.