Cultura

Una participació social facilitada

La Vila es compromet:

  • a promoure l'accessibilitat dels llocs culturals, especialment a partir de les noves tecnologies ;
  • a facilitar la plena participació dels ciutadans discapacitats a les manifestacions culturals i artístiques, amb la utilització de programacions adaptades, espectacles vius i en procurar d'associar les competències de les associacions especialitzades ;
  • a fomentar la presentació d'exposicions i d'espectacles d'artistes minusvàlids.