L'allotjament

Un entorn de vida renovat

La Vila de Perpinyà ha iniciat des del 2003  un important programa de revovació urbana que a termini modificarà la imatge dels barris de la ciutat. Més enllà d'aquest dispositiu d'accions per a la igualtat de les oportunitats, la Vila encoratjarà les iniciatives per a la creació d'allotjaments adaptats als ciutadans discapacitats.

El problema de l'allotjament imposa doncs tenir en compte les qüestions d'habitatge i de serveis per tal de permetre a cadascú de viure plenament el seu barri (comerços de proximitat, places de pàrquing, lleure…)

Informar i sensibilitzar els arrendadors socials i privats a la millora de l’accessibilitat dels allotjaments, inventoriar els allotjaments adaptats que existeixen i informar les persones concernides: també són les prioritats de la missió Handicap i Envelliment.