El transport

Un transport diversificat

Per a respondre de forma eficaç a les dificultats de desplaçament dels ciutadans discapacitats, la Vila i la Comunitat de Municipis Perpinyà Mediterrània han respost de manera diversificada:

  • Amb la posada en circulació de trenta autocars adaptats als ciutadans amb mobilitat reduïda,
  • La continuació del dispositiu de xecs taxis,
  • La promoció d’un transport associatiu privat, el GIHP (Agrupació per a la Inserció de les persones amb discapacitats físiques), mitjançant la creació de sis minibusos adaptats set dies sobre set.

La reflexió sobre el transport ha de seguir en el marc del pla de desplaçament urbà i de garantir l'ús i el respecte dels aparcaments reservats.