L'educació

Una escola oberta

Avui queda palès la progressió en els fets del desig d'integració escolar dels infants en situació de minusvalidesa.

D'ara endavant, l'escolarització dels infants en medi ordinari ja està establert (la Vila acull quinze classes d’integracions escolars – CLIS –).

Mitjançant el seu projecte educatiu local, la Vila ha decidit aplicar una política global d'acolliment i d'integració individualitzada i raonada a partir d'un protocol d'acollida firmat el 30 de setembre del 2005 amb la inspecció acadèmica.

La Carta d’acollida dels infants en situació de minusvalidesa
és:

  • Un pla d’adaptació progressiva dels establiments escolars que depenen del sector primari,
  • Una cèl·lula d’anàlisi de cada situació d'infant discapacitat escolaritzat,
  • La formació dels quadres ATSEM encarregats dels temps escolars i extraescolars i prioritàriament el personal que intervé en els CLIS.