Habilitació per a més comoditat

Faciliter l'accès cabine

Emprovar un vestit

Com a mínim, un emprovador està adaptat o adaptable.

 1. L'envà amovible entre dos emprovadors « normals » es replega per a fer-ne un gran d'1,50 m x 1,50 m.
 2. Una barana permet mantenir el seu equilibri o posar-se dret.
  • - El sistema de tancament és fàcil.
 3. Els penja-robes són a 1,30 m com a màxim del sòl.
 4. Hi ha tauletes per a posar les seves coses.
  • - El mirall està entre 0,40 m i 1,90 m del sòl.
 5. Quan és possible, l'emprovador consta d'una cadira.

Faciliter l'accès à l'étage

Anar a dalt

L’escala s'empra fàcilment.

 1. Els esglaons són de 16 cm d'alçària i de 28 cm de fondària.
  • - El revestiment no rellisca.
  • - Les vores dels esglaons són visibles i antilliscants.
 2. Una localització podotàctil indica el començament i la fi de l'escala.
 3. El passamà és fàcil d'agafar,
  • - la seva forma és rodona (42 cm),
  • - sobreeix de forma horitzontal a l'inici i a l'arribada (de més o menys 50 cm),
  • - les fixacions no molesten el lliscament de la mà.
  • - Quan és possible, és doblegada, utilitzable per una persona de poca talla.

Aménagements pour faciliter l'entrée

Les comoditats "plus"

Facilitar l'entrada d'una persona amb cadira de rodes o amb un equilibri precari.

 1. Una rampa d’accés de la qual la inclinació és inferior o igual al 5 % i un espai per a maniobrar de 0,90 m x 1,40 m.
 2. Si no hi ha lloc per a maniobrar sense esforços: posar una porta automàtica.
 3. Avís de rètol.
 4. En cas de desbordament sobre el domini públic, contactar amb el servei de la Vila per a la nova disposició dels drets inherents a la via pública.