Procediment, reglamentació,control

Construeixo, engrandeixo o canvio l'afectació de la meva botiga

  • Diposito un permís de construir a l'ajuntament (a prop del servei Urbanisme reglamentari).
  • El meu dossier haurà d'obtenir l’avís favorable de la comissió municipal de seguretat i el de la comissió consultiva departamental de seguretat i d'accessibilitat (CCDSA).

Modifico la façana o la distribució interior de la meva botiga

  • Diposito una declaració d'obres a l'ajuntament (a prop del servei Urbanisme Reglamentari).
  • Segueixo el mateix procediment que per un permís de construir pel que fa a l'accessibilitat i a la seguretat.

Renovo la meva botiga sense modificar la façana, l'afectació o la superfície

  • Diposito una autorització d'obres a l'ajuntament (a prop de la comissió municipal de seguretat).

Nota: si per raons tècniques no arribo a respectar la legislació en matèria d'accessibilitat, he de dipositar obligatòriament una sol·licitud de derogació a prop de la comissió consultiva departamental de seguretat i d'accessibilitat (CCDSA).

  • Qualsevol incompliment de la legislació pot ser motiu de demolició.
  • Des del 1994, per qualsevol mancament a les regles d'accessibilitat, les associacions d'usuaris poden constituir-se en part civil a qualsevol moment.