Un servei funcional per a tots

Com permetre al client amb dificultat d’accedir als productes i incitar-lo a comprar?

En facilitar l’accés als productes

  • Els productes bàsics es troben a les prestatgeries incloses entre 0,80 m i 1,30 m d'alçada.
  • Els productes són condicionats de manera estable i un venedor ajuda fàcilment en cas de dificultats.

En millorar la circulació

Cap obstacle al terra o sortint no molesta la progressió, es porta una atenció particular al dipòsit estacional d’embalatge.

  • Els terres són llisos però mai rellisquen (ni tan sols mullats).
  • Les andanes sempre són superiors a 0,90 m d'amplada (si és possible 1,50 m per les cruïlles).
  • Les àrees per a fer mitja volta de 1,50 m són judiciosament repartides i eviten retornar sobre els seus passos.

Una atenció privilegiada

La disponibilitat, la paciència, l’espera i l’escolta són condicions indispensables a una atenció de qualitat.

La persona cega escolta i sent la vostra presència. Per a guiar-la, oferir-li el seu braç. Pensar a assenyalar els objectes que poden escapar al moviment del seu bastó. També podeu acompanyar-la i guiar-la en donar-li pautes (davant vostre, a mà dreta…).

La persona discapacitada mental que viatja sola és autònoma. Aquella que necessita ajuda és acompanyada d'una tercera persona. És la mateixa cosa per la discapacitat motriu.

En qualsevol circumstància, utilitzar un vocabulari senzill, parlar distinctament en quedar concret, sigueu natural i somrient…