Allotjaments accessibles a les persones discapacitades

El Padró dels allotjaments accessibles a les persones discapacitades.

Tal com s'havia compromès, la Vila de Perpinyà ha procedit, a prop dels arrendadors socials de la Ciutat, a l'empadronament de l'oferta d'allotjaments accessibles a les persones discapacitades, que existeixen sobre el municipi.

Què és un « allotjament accessible » ?

La seva definició és la següent: « allotjament que respecti les noves obligacions del Codi de la Construcció i de l'Habitatge (articles R 111-18 i següents), és a dir que un camí exterior i interior accessible permeti arribar a la porta d'entrada de l'allotjament, que la cuina, la sala d'estar, l'habitació, un lavabo i un bany tinguin les característiques dimensionals que permetin la seva utilització ulterior (mitjançant habilitacions eventuals) per una persona discapacitada. »

Per a efectuar aquest padró, la Vila ha sol·licitat els organismes d'habitatge de protecció oficial, els quals tots han respost a la seva sol·licitud.

Aquests organismes són:

  • L’Oficina Pública per a l’Habitatge Perpinyà-Mediterrània (OPH PM)
  • L’Oficina Pública per a l’Habitatge dels Pirineus Orientals (OPH 66)
  • Roussillon Habitat
  • ICF Sud-Est Méditerranée
  • Trois Moulins Habitat (3MH)
  • Immobilière 3 F (I3F)
  • Marcou Habitat
  • Perpignan Réhabilitation SA (PRSA) (del qual el patrimoni concernit serà adquirit per Immobilière 3F a finals de desembre del 2012)
  • SFHE Groupe Arcade.

Es pot consultar la llista que s'ha constituït mitjançant l'enllaç aquí sota:
Quadre dels allotjaments adaptats a les persones discapacitades.
Aquesta llista serà reactualitzada cada any.

Cada organisme gestiona el seu propi patrimoni i qualsevol sol·licitud se'ls hi ha d'adreçar directament.