Missió handicap

Un servei que us escolta

un servei d'atenció i d'ajuda a l'autonomia

Aquest servei en contacte estret amb les associacions proposa ajudes útils per tal de facilitar l'accés a la ciutadania i a la integració en la ciutat.

Un espai d'informació centralitzat

A destinació de les persones handicapades i de la seva família, de tots els habitants de la ciutat. Intentem contestar a les vostres preguntes concernint els tràmits administratius i els reglaments en vigor.

Us aconsellem sobre els tràmits més adaptats; no instruïm dossiers sinó que us orientem vers els organismes i associacions competents.

In situ, també podeu consultar (amb cita prèvia) totes les informacions relatives a l'handicap. (documentació paper i Internet).